MŠ Němčice

Jsme dvoutřídní mateřská škola umístěna v okrajové části města. Tato poloha blízko lesa a luk nám usnadňuje učit děti vztahu k přírodě.
Budova je přízemní s vlastní kuchyní, obklopena velkou zahradou, kde jsou dvě pískoviště a hrací prvky pro děti.
Při výchovném působení máme na mysli harmonický rozvoj dětí s mnoha osobními zážitky a prožitky. Našimi hlavními cíli je rozvíjení zdravého sebevědomí, samostatnosti, sebejistoty a tvořivosti dětí.
K tomu nám bezpochyby napomáhají nadstandardně vybavené třídy nábytkem, hračkami a interaktivní tabulí.

Co nabízíme dětem:

 • Jedenkrát měsíčně cvičíme v tělocvičně 10 lekcí plaveckého výcviku
  - Předškolní příprava „Předškolák“
  - Hudebně-pohybový kroužek
  - Výtvarný kroužek „Šikula“
  - Keramika
  - Výlety
  - Návštěvy kina, divadla, koncertů
  - Akce pro rodiče s dětmi – dílny, besídky

Zaměstnanci

 

Co se u nás všechno děje? Foto zde