MŠ Němčice

Jsme dvoutřídní mateřská škola umístěna v okrajové části města. Tato poloha blízko lesa a luk nám usnadňuje učit děti vztahu k přírodě.
Budova je přízemní s vlastní kuchyní, obklopena velkou zahradou, kde jsou dvě pískoviště a hrací prvky pro děti.
Při výchovném působení máme na mysli harmonický rozvoj dětí s mnoha osobními zážitky a prožitky. Našimi hlavními cíli je rozvíjení zdravého sebevědomí, samostatnosti, sebejistoty a tvořivosti dětí.
K tomu nám bezpochyby napomáhají nadstandardně vybavené třídy nábytkem, hračkami a interaktivní tabulí.

Co potřebují děti do MŠ Němčice

Převlečení do třídy (pohodlné kalhoty, tričko)
Převlečení na pobyt venku, které se může umazat.
Papuče, které samo obuje.
Pláštěnku, holínky (chodíme ven za každého počasí)
Všechno oblečení náhradní i ponožky a spodní prádlo
Tašku se dvěma uchy na pověšení v šatně, do které se uloží náhradního oblečení.
2 x celé balení papírových kapesníků
1x papírové ubrousky na stolování
VŠECHNY VĚCI PROSÍM PODEPSAT.

Co se u nás všechno děje? Foto zde.

Co nabízíme dětem:

- Jedenkrát měsíčně cvičíme v tělocvičně 10 lekcí plaveckého výcviku
- Předškolní příprava „Předškolák“
- Hudebně-pohybový kroužek
- Výtvarný kroužek „Šikula“
- Keramika
- Výlety
- Návštěvy kina, divadla, koncertů
- Akce pro rodiče s dětmi – dílny, besídky

Zaměstnanci

Zleva dole: Dana Bulová, Bc. Ludmila Velevová

Zleva nahoře: Marie Dürbocková, Mirka Kutílková, Dana Bulová