MŠ Němčice

Jsme dvoutřídní mateřská škola umístěna v okrajové části města. Tato poloha blízko lesa a luk nám usnadňuje učit děti vztahu k přírodě.
Budova je přízemní s vlastní kuchyní, obklopena velkou zahradou, kde jsou dvě pískoviště a hrací prvky pro děti.
Při výchovném působení máme na mysli harmonický rozvoj dětí s mnoha osobními zážitky a prožitky. Našimi hlavními cíli je rozvíjení zdravého sebevědomí, samostatnosti, sebejistoty a tvořivosti dětí.
K tomu nám bezpochyby napomáhají nadstandardně vybavené třídy nábytkem, hračkami a interaktivní tabulí.

Co se u nás všechno děje? Foto zde.

Co nabízíme dětem:

- Jedenkrát měsíčně cvičíme v tělocvičně 10 lekcí plaveckého výcviku
- Předškolní příprava „Předškolák“
- Hudebně-pohybový kroužek
- Výtvarný kroužek „Šikula“
- Keramika
- Výlety
- Návštěvy kina, divadla, koncertů
- Akce pro rodiče s dětmi – dílny, besídky

Zaměstnanci