MŠ Alexovice

Jsme mateřská škola se dvěma třídami, každá s kapacitou 28 dětí v oddělení.

Třídy jsou heterogenní (smíšené). Školka se nachází v klidném prostředí okrajové části Ivančic, blízko přírodě. Pracoviště má dostatečně velké, moderně vybavené prostory skýtající dětem maximální pohodlí, třídy jsou účelně a smysluplně vybaveny hračkami i učebními pomůckami.

Přilehlá rozsáhlá zahrada s průlezkami, pískovišti, dopravním hřištěm, prostornou terasou a zatravněnou plochou nabízí dětem neomezený prostor ke každodenním hrám ve všech ročních obdobích.

Pracujeme podle ŠVP pro PV s názvem 'Svět je náš“, na který navazuje ŠVP pro ZV Otevřená cesta, podle kterého děti pokračují ve vzdělávání na naší základní škole.                                

Nad rámec denní odborné péče dětem nabízíme: 

- Hudebně-pohybový kroužek „Zpívánek
- Výtvarný kroužek „Mistřík“
- Počítačový kroužek
- Školní výlety
- Exkurze
- Divadelní a hudební představení
- Kurz plavání
- Společná setkání s rodinami dětí na besídkách, dílnách a na školní zahradě

Snažíme se vytvářet dobré předpoklady pro individuální rozvoj dětí. Umožňujeme jim tak dosáhnout maximální individuální úrovně vyspělosti.
Zaměstnanci:
 

 

Co se u nás děje? Foto zde.