MŠ Alexovice

Jsme mateřská škola se dvěma třídami, každá s kapacitou 28 dětí v oddělení. Třídy jsou heterogenní (smíšené). Školka se nachází v klidném prostředí okrajové části Ivančic, blízko přírodě. Pracoviště má dostatečně velké, moderně vybavené prostory skýtající dětem maximální pohodlí, třídy jsou účelně a smysluplně vybaveny hračkami i učebními pomůckami. Přilehlá rozsáhlá zahrada s průlezkami, pískovišti, dopravním hřištěm, prostornou terasou a zatravněnou plochou nabízí dětem neomezený prostor ke každodenním hrám ve všech ročních obdobích. Pracujeme podle ŠVP pro PV s názvem 'Svět je náš“, na který navazuje ŠVP pro ZV Otevřená cesta, podle kterého děti pokračují ve vzdělávání na naší základní škole.    

Co se u nás děje? Foto zde.                           

Nad rámec denní odborné péče dětem nabízíme: 

- Hudebně-pohybový kroužek „Zpívánek
- Výtvarný kroužek „Mistřík“
- Počítačový kroužek
- Školní výlety
- Exkurze
- Divadelní a hudební představení
- Kurz plavání
- Společná setkání s rodinami dětí na besídkách, dílnách a na školní zahradě

Snažíme se vytvářet dobré předpoklady pro individuální rozvoj dětí. Umožňujeme jim tak dosáhnout maximální individuální úrovně vyspělosti.

Co si přinesu do MŠ Alexovice

- Pyžamo

- Oblečení do třídy (hrací kalhotky, zástěrka apod.)

- Oblečení na pobyt venku (pohodlné, které se může umazat)

- Pláštěnka

- Přezůvky (ne pantofle a ne s černou podrážkou)

- Náhradní spodní prádlo

- Náhradní ponožky

- 1 balík papírových kapesníků (tradiční balení po 10 balíčcích)

- 1 krabice hyg. kapesníků v krabici (vytahovací)

- 1 balík vlhčených toaletních papírů (ne ubrousky)

 VŠECHNY OSOBNÍ VĚCI PODEPSAT !!!!!!!!!!!!!!!!!!

Akce MŠ Alexovice, šk. rok 2019/2020

Září – prosinec – plavání

Říjen – květen – výtvarný a rukodělný kroužek „Mistřík“

Říjen – květen – hudebně-pohybový kroužek „Zpívánek“

23. 9. Beseda s Mgr. Jiřím Haldou

25. 10. Fotografování, téma „Podzim“

25.11.-29.11. Příprava vánočního jarmarku

5. 12. Mikulášská nadílka

12. 12. Vánoční besídka

11. 2. Keramická dílna (rodiče a děti)

28. 2. Masopust

Březen – květen – kroužek „Předškolák“

5. 3. K MDŽ pozvání na „Pět P“- příjemné posezení pátého v půl páté

6. 3. Vynášení Babice Zimice

15. 4. Beseda s Mgr. Jiřím Haldou

23. 4. Jarní tvoření – setkání ve třídách

1. 6. MDD – překvapení pro děti

16.6.- 19.6. Škola v přírodě

11. 6. Zahradní slavnost

ZMĚNA PROGRAMU A TERMÍNŮ VYHRAZENA


Zaměstnanci: