MŠ Alexovice

Jsme mateřská škola se dvěma třídami, každá s kapacitou 28 dětí v oddělení. Třídy jsou heterogenní (smíšené). Školka se nachází v klidném prostředí okrajové části Ivančic, blízko přírodě. Pracoviště má dostatečně velké, moderně vybavené prostory skýtající dětem maximální pohodlí, třídy jsou účelně a smysluplně vybaveny hračkami i učebními pomůckami. Přilehlá rozsáhlá zahrada s průlezkami, pískovišti, dopravním hřištěm, prostornou terasou a zatravněnou plochou nabízí dětem neomezený prostor ke každodenním hrám ve všech ročních obdobích. Pracujeme podle ŠVP pro PV s názvem 'Svět je náš“, na který navazuje ŠVP pro ZV Otevřená cesta, podle kterého děti pokračují ve vzdělávání na naší základní škole.    

Co se u nás děje? Foto zde.                           

Nad rámec denní odborné péče dětem nabízíme: 

- Hudebně-pohybový kroužek „Zpívánek
- Výtvarný kroužek „Mistřík“
- Počítačový kroužek
- Školní výlety
- Exkurze
- Divadelní a hudební představení
- Kurz plavání
- Společná setkání s rodinami dětí na besídkách, dílnách a na školní zahradě

Snažíme se vytvářet dobré předpoklady pro individuální rozvoj dětí. Umožňujeme jim tak dosáhnout maximální individuální úrovně vyspělosti.

PLÁN NA ŠKOLNÍ ROK 2018/19

20. 9. – Loučení s Babím létem, vítání podzimu (akce s rodiči - šk. zahrada)

24. 9. – Fotografování, téma „Padá listí“

25. 9. – 1. lekce plavání (10 lekcí)

26. 9. – „Raneček veselých pohádek“

1. 10. – „Rytmická show“

10. 10. – Pohádka „Aladinova kouzelná lampa“

31. 10. – Představení kouzelníka

5. 11. –   Divadlo „Rolničky“ v MŠ Němčice

28. (29.) 11. - Zdobení stromečku v kapli oslavanského zámku

30. 11. – účast na Jarmarku „Rozsvěcení vánočního stromu“

5. 12. –  Mikulášská nadílka

11. 12. – Adventní odpoledne s rodiči – zdobení stromečku

13. 12. – Vánoční nadílka

18. 12. – Divadlo „Šikulka“  

28. 2. –  Masopust

16. 3. –  Vynášení Babice Zimice

11. 4. –  Velikonoční dílny

16. 5. –  Den rodiny

21. 5. – 24. 5. – Škola v přírodě

23. 5. –  Divadlo „Matýsek“

4. 6. –    MDD – výlet do přírody

13. 6. –  Zahradní slavnost

V průběhu května nebo června školní výlet

ZMĚNA PROGRAMU A TERMÍNŮ VYHRAZENA


Zaměstnanci: