Mladý chovatel - projektový den ve školní družině

Cílem aktivity bylo seznámit děti se zemědělskými plodinami (kukuřice, pšenice…) a zvířaty. U plodin se dětem vysvětlilo jejich využití. Následně si děti mohly jednotlivé plodiny natrhat a pokračovat na statek. Zde jsme se setkali s chovatelkou hospodářských zvířat, která dětem vysvětlila, jaká zvířata a proč jsou na statku chovány a čím se živí.  Děti je mohly nakrmit a pohladit. Toto vše sloužilo jako příprava pro hlavní náplň projektu, kterou byla chovatelská výstava.  V pátek 18. října na výstavě bylo dětem důkladně vysvětleno, podle čeho si vybrat správně zvíře. Děti poté měly za úkol si sestavit vlastní farmu.  Projekt 'Mladý chovatel' měl za úkol seznámit děti s chodem farmy a zvířaty. Naučily se, jak postupovat při výběru zvířátka a co vše je k jeho životu a chování potřeba. 

Když jsme se z výstavy vrátily zpět do školní družiny, tak pro ně byla nachystána samostatná aktivita. Jejich úkolem bylo spojit zvíře a jeho mládě, čím se jaké zvíře živí a kde dané zvíře chováme. Skládaly zvířecí puzzle a hrály živé zvířecí pexeso. A na závěr si děti nakreslily vlastní farmu.

Celý projekt byl pro děti velice naučný. Přišly na to, že kukuřice neslouží jen k výrobě popcornu, ale že má daleko širší využití. Nejvíce se dětem líbilo u chovatelky, kde si mohly pohladit zvířata. Jejich nejoblíbenějším zvířetem byla kuřátka a strávily u nich mnoho času. K mému překvapení děti byly velice aktivní i na výstavě a získaly mnoho informací k tomu, jak být správným chovatelem.


Mladý chovatel - projektový den v družině