Mateřské školky

Subjekt ZŠ a MŠ Ivančice-Němčice, okres Brno-venkov zahrnuje dvě pracoviště mateřských škol - MŠ Alexovice a MŠ Němčice. Každé pracoviště má svoji vedoucí, která odpovídá za provoz daného pracoviště a pedagogickou stránku vzdělávání. V oblasti rozhodování podle Správního řádu rozhoduje ředitelka školy.

Vedoucí MŠ Němčice: Alena Prudíková

Vedoucí MŠ Alexovice: Marie Chaloupková

 

MŠ Alexovice

MŠ Němčice  

 

Společné dokumenty pro oblast předškolního vzdělávání:

 

 

K zápisu do mateřské školy, který probíhá v měsící květnu, je zapotřebí přinést vyplněnou přihlášku dítěte s potvrzením dětského lékaře a žádost o přijetí, kterou najdete ke stažení zde. O datu zápisu a termínu vyzvedávání tiskopisů přihlášek budou rodiče informováni.