Legionáři, 5. A a 5. B

Vlastivědné učivo 5. ročníků obsahuje i téma první světové války. S tímto tématem se úzce pojí i historie vzniku legíí v zahraniční. Abychom přiblížili žákům dobu, činy a význam legií v 1. světové válce, proběhla 10. prosince ve spolupráci se Spolkem vojenské historie beseda, kterou členové spolku doplnili ukázkami stejnokrojů, zbraní, a poutavým vyprávěním o podmínkách na jednotlivých frontách. Obě páté třídy již na podzim absolvovaly prohlídku Legiovlaku a nyní aktuální učivo o první světové válce se jim takto více přiblížilo. Zážitek žáci měli i z ukázky provolání T.G. Masaryka, kde hovoří k dětem.


Legionáři