Organizace školního roku 2017/18
Zájmové kroužky
 
Akce podpořená z projektu OP VVV - setkání pro rodiče žáků s PhDr. Lenkou Svobodovou
se koná ve středu 11. 10. 2017 v ZŠ - 3. podlaží od 16 hodin.
Zájemci o tento seminář se zapíší do tabulky umístěné na nástěnce v šatně nebo se mohou nahlásit telefonicky na tel: 546 451 980

Obsah semináře: Které dítě nezlobí?

Na tuto otázku asi není třeba odpovídat, ale důležité je zjistit, proč vlastně dítě zlobí a co s tím může rodič dělat. A co vlastně znamená pojem "zlobení"? Jedná se o velmi zjednodušující označení, pod kterým si navíc každý představuje něco jiného. Co je pro jednoho rodiče či učitele zlobení, může druhý ještě tolerovat. 

Seminář zkušené psycholožky Vám objasní, jak od sebe odlišit chování hyperaktivní, které je důsledkem poruchy (tyto děti bývají často považovány za „zlobivé“) a chování, které je účelové či získané např. nápodobou, výchovným působením, apod., jenž bývá nezřídka tolerováno, protože se zaměňuje za poruchu.

Dozvíte se také, jaké mají hyperaktivita a „zlobení“ příčiny a jak s nimi pracovat, protože bez hlubšího porozumění je šance na ovlivnění chování (pozitivním směrem) velmi malá. Co se odehrává v mysli dítěte, proč nás neposlouchá, neustále provokuje, opakovaně dělá stejné chyby, přivádí nás k šílenství? Dělá to naschvál nebo si to neuvědomuje? Seminář ale neopomíjí ani děti hypoaktivní, těm bývá pozornost věnována mnohem méně – nezlobí, neupozorňují na sebe, neprojevují se nijak rušivě, vypadají přítomně. Nicméně z hlediska školní úspěšnosti na tom mohou být (díky poruše pozornosti) stejně jako děti hyperaktivní.

Na semináři se také seznámíte s možnostmi a limity výchovného působení - kdy je řešení ještě v rukách rodiče a kdy by již měl problém konzultován s odborníkem. Součástí semináře jsou ukázky, techniky a tipy z praxe.

 
 

 

 

 


 

  

Naše škola se zapojila do projektu Zelená škola a umožňuje tak žákům a učitelům třídit nejen základní složky odpadu jako je papír, plast a sklo, ale i elektroodpad a baterie. Snadná recyklace vysloužilých elektrozařízení a baterií bez nutnosti cesty na speciální místo zpětného odběru je předpokladem pro podporu uvědomělého chování a je základem pro vytvoření ekologického cítění u dětí.

Vysloužilé elektrospotřebiče z domácností a baterie mohou návštěvníci školy jednoduše odkládat do sběrného boxu, který je umístěn na chodbě školy. Projekt naší škole také umožňuje bezplatnou ekologickou likvidaci velkého elektroodpadu. 

Cílem projektu Zelená škola je ochrana životního prostředí zabezpečením zpětného odběru a efektivní recyklace nepotřebných elektrozařízení. Ta obsahují mnohé nebezpečné látky, jako je například rtuť, olovo, kadmium či brómované zpomalovače hoření, ale také velké množství recyklovatelných a znovu využitelných materiálů.