Fotogalerie ze školních akcí

Dopravní výchova ve 4. A

Dopravní výchova ve 4. B

Naše první hodina plavání

Pracovní činnosti v 1. B

Zahájení školního roku 2022/23

Projekt ve škole - přírodní zákony zcela jednoduše, 2. A

Třebíč, Budišov - projekt mimo školu

Škola v přírodě ve škole

Naučná stezka U Mravence, 1. A a 1. B

Návštěva na farmě, 1. B

Pasování předškoláků - přípravka

Přespávačka ve škole, 5. A

Škola v přírodě 2022

Výroba hrací kostky ze dřeva - projekt ve škole, 3. A

Návštěva zahradnictví, 1. A

Olympiáda školních družin 2022

Pasování na čtenáře v 1. B

Pasování na čtenáře v 1. A

Hrad Veveří - výlet 3. A a 4. A

Den dětí 2022

MasterChef, 5. A

Cesta kolem světa, 1. A

S Vilíkem za medíkem - výukový program 1. A

Lamacentrum, 2. A a 3. B

McDonald´s Cup, 23. ročník

Florbalový turnaj

Tvoření v družině

Dopravní soutěž

Krajské finále turnaje AŠSK ve vybíjené

Vida! Science centrum, 4. A a 5. A

Čarodějnická slavnost v družině

Zápis do 1. třídy

Toulky lesem Holedná - Brno, 2. A a 3. B

Den otevřených dveří 2022

Celoškolní projekt - Nejsme všichni stejní

Ukliďme Česko

Bruslení v Rosicích

Vyšívání obrázků v 1. B

Poznáváme okolí a ranní hry - přípravka

Tvoření String art ve 3. A

Maškarní karneval ve školní družině

Olympijský festival Brno, 4. a 5. třída

Vánoční besídka ve 4. A

Družina - vánoční tvoření, zimní radovánky, jarmark

Vánoční besídka ve 3. A

Vánoční besídka v 5. A

Vánoční pečení - 4. A

Den Slabikáře

Mikulášská nadílka

Halloween ve školní družině

Podzimní tvoření v družině

S družicí do Vesmíru - projet mimo školu - 5. A

V podzimní zahradě - 1. A, 1. B

Enviromentální program s liškou Coco

Návštěva Městské knihovny Ivančice - 3. A

Stmelovací program PRŮZKUM OSTROVA, 4. A a 5. A

Skanzen Betlém v Hlinsku, 3. A a 4. A

Dopravní výchova ve 4. A

Praha 2021 - projekt mimo školu

Zahájení školního roku 2021-22

Výlet do Lednice - 3. A

Zábavné odpoledne pro budoucí prvňáčky