Fotogalerie ze školních akcí

Dopravní soutěž

Krajské finále turnaje AŠSK ve vybíjené

Vida! Science centrum, 4. A a 5. A

Čarodějnická slavnost v družině

Zápis do 1. třídy

Toulky lesem Holedná - Brno, 2. A a 3. B

Den otevřených dveří 2022

Celoškolní projekt - Nejsme všichni stejní

Ukliďme Česko

Bruslení v Rosicích

Vyšívání obrázků v 1. B

Poznáváme okolí a ranní hry - přípravka

Tvoření String art ve 3. A

Maškarní karneval ve školní družině

Olympijský festival Brno, 4. a 5. třída

Vánoční besídka ve 4. A

Družina - vánoční tvoření, zimní radovánky, jarmark

Vánoční besídka ve 3. A

Vánoční besídka v 5. A

Vánoční pečení - 4. A

Den Slabikáře

Mikulášská nadílka

Halloween ve školní družině

Podzimní tvoření v družině

S družicí do Vesmíru - projet mimo školu - 5. A

V podzimní zahradě - 1. A, 1. B

Enviromentální program s liškou Coco

Návštěva Městské knihovny Ivančice - 3. A

Stmelovací program PRŮZKUM OSTROVA, 4. A a 5. A

Skanzen Betlém v Hlinsku, 3. A a 4. A

Dopravní výchova ve 4. A

Praha 2021 - projekt mimo školu

Zahájení školního roku 2021-22

Zábavné dopoledne pro žáky ZŠ Němčice

Výlet do Lednice - 3. A

Zábavné odpoledne pro budoucí prvňáčky

Spaní ve škole - 5. A

2. A a 4. A v Zoo Brno

Pasování na čtenáře - 1. A

2. B a 3. A v Zoo Brno

Tvoříme pomazánky na jednohubky 5. A

Dopravní výchova 4. A

Putování za mamuty - projekt mimo školu

Den dětí ve školní družině

Brno - Kasematy - projekt mimo školu

Bezpečnost na internetu a prevence šikany

Projektový den školní družiny - Den Země

Projekt školní družiny: Už vím jak - první pomoc, nemoc

Využití 3D tisku ve škole - projekt MAP II.