Dramatizace Erbenových balad - 5. A

V rámci výuky českého jazyka si žáci vyzkoušeli, jaké je to být hercem a zdramatizovali Erbenovy balady. Tři skupinky si vybraly známou Polednici, zbylé dvě těžšího Vodníka. Po čtrnáctidenní přípravě předvedli svoje herectví před svými mladšími spolužáky. Velkou pochvalu zaslouží všichni páťáci, protože spolu bez problémů spolupracovali, nácvik je bavil a někteří si připravili i velmi pěkné kostýmy.

 


Dramatizace Erbenových balad - 5. A