Dopravní výchova - 4. A

Ve čtvrtek 26. 9. 2020 vyrazili žáci 4. A na výuku dopravní výchovy přímo na dopravní hřiště do Oslavan. A vyrazili na kolech po cyklostezceJ. Od 10 let mohou již cyklisté jezdit sami na silnici, musí znát však dobře pravidla silničního provozu. V Oslavanech si vše vyzkoušeli na dopravním hřišti se značkami, pravým semaforem a také železničním přejezdem. Všichni se moc snažili a dodržovali pravidla bezpečné jízdy. Bez problémů zvládli také jízdy zručnosti.


Dopravní výchova - 4. A