Dopravní výchova 4. A

V pátek 13. dubna žáci 4. třídy vyrazili na dopravní výchovu do Oslavan. A jak jinak než na kolech. Po cyklostezce jsme dojeli do Oslavan, kde je dopravní hřiště pro výuku pravidel silničního provozu. Během dne jsme si stihli zopakovat dopravní značky, pravidla, napsat si test, jízdu podle pravidel na dopravním hřišti a také jízdu zručnosti. Odměnou všem byl průkaz cyklisty jako důkaz, že zvládli test i dodržovat pravidla na silnici.


Dopravní výchova 4. A