Depo Horní Heršpice a zabezpečovací zařízení SŽDC - projektový den mimo školu

Ve středu 22. května žáci čtvrtých tříd vyrazili do Brna na exkurzi do Depa kolejových vozidel PJ Horní Heršpice, kde spravují motorové vlaky a do blízké budovy OPT, kde se nachází zabezpečovací zařízení. I když počasí bylo deštivé, cesta vlakem ubíhala příjemně.

Když jsme v Heršpicích vystoupili, už nás na nádraží čekali čtyři pánové – zaměstnanci depa a zavedli nás do míst, kde jsou mašinky i jiná kolejová vozidla doma a kde dostávají nezbytnou péči.

Nejprve jsme prozkoumali řídící vůz Bfhpvee 295. Kvůli vzhledu čela vozu, kde se nachází stanoviště strojvedoucího, a které vypadá, jako by bylo nafouklé, se vozu začalo slangově říkat Sysel. Děti se vystřídaly v roli strojvedoucího, mohly si vyzkoušet všechny možné ovládací funkce, ale nejvíce je zaujal klakson a vydatně troubily na celé Brno.

V první velké hale jsme viděli probíhající opravy a čištění motorových vozů řady 842, kterým se přezdívá Kvatro nebo Rohlík a také motorový vůz řady 854, kterému se říká Katr. Děti si prohlédly vybavení vozů pro cestující, stanoviště strojvedoucího a také záchodky, které prodělaly svůj vývoj k lepšímu.

V druhé hale jsme zhlédli historický vůz M 262 018. Dnes už ho můžeme vidět jen na zvláštních historických jízdách v okolí Brna. Myslím, že návštěva depa byla pro čtvrťáky zajímavá. Dozvěděli se mnoho nových informací a prohlédli si místa, kam se běžně nedostanou.

Poté jsme podchodem přešli do budovy SŽDC, kde se nachází technologie zabezpečovacího zařízení, konkrétně staniční zabezpečovací zařízení ESA 33. Na monitorech počítačů byl vidět reliéf kolejiště nádraží v Horních Heršpicích a děti mohly sledovat v systému cesty jednotlivých vlaků i návěstidla. Nakonec se šli podívat do dopravní kanceláře, kde výpravčí ovládali zabezpečovcí zařízení z jednotného obslužného pracoviště.


Depo Horní Heršpice a zabezpečovací zařízení SŽDC