Den otevřených dveří 2022

V sobotu 9. dubna bylo v Základní škole v Němčicích rušno. Den otevřených dveří škola uspořádala po dvouleté přestávce hlavně proto, aby si budovu, prostory i vybavení mohli přijít prohlédnout především rodiče předškolních dětí se svými potomky, kteří se chystají k zápisu, ale vítání byli i rodinní příslušníci všech žáků, bývalí žáci i další návštěvníci. Vystoupení žáků tentokrát v programu nebylo, aby se eliminovala přílišná koncentrace návštěvníků.

Prostory školy jsou situované ve dvou propojených budovách. V první z nich jsou kmenové třídy a počítačová učebna, v druhé se nacházejí prostory jídelny a školní družiny, která má v současnosti 5 oddělení.

Škola je nadstandardně vybavena množstvím učebních pomůcek, různých druhů stavebnic, logických her, relaxačních pomůcek a sportovního vybavení. Prostředky na vybavení škola čerpá zejména z projektů EU Šablony II. a III., velké množství přírodovědných modelů a magnetických stavebnic, elektrických i konstrukčních stavebnic získala škola i díky štědrým sponzorským darům rodičů. Škola se v posledních letech může dále rozvíjet i díky podpoře svého zřizovatele, města Ivančice a jeho podpory si náležitě váží.

V jednotlivých třídách si návštěvníci mohli mimo prohlídky učebních pomůcek přímo vyzkoušet práci na interaktivní tabuli, zkusit si práci s různými stavebnicemi, tangramy, pohrát si s robotickými hračkami Ozobot Bit a Ozobot Evo, které se staly součástí výuky informatiky. Škola má ve svém vybavení také různé druhy stavebnic Boffin, na kterých se žáci učí pochopení, jak funguje elektrický obvod.

Ve škole funguje pro žáky také kroužek polytechnická dílna a zejména tatínky zaujalo vybavení, na kterém si mohli vyzkoušet práci se dřevem. Také prostory školní družiny nabízely k vyzkoušení různé druhy her, hraček, stavebnic i hlavolamů. Samozřejmě, že nejmenší děti přitahovaly nejvíc stavebnice a modely ZOO, vlakové dráhy, konstrukční stavebnice Lego, magnetické 3D stavebnice i hračky pro nejmladší děti.

V počítačové učebně, která byla rekonstruovaná a nově vybavená v roce 2018 z projektu IROP, si z široké nabídky výukových programů mohly i předškolní děti najít zábavný, ale současně vzdělávací program. Zde si také děti i dospělí mohli zkusit rozpoznat a určit na reálných modelech různé druhy členovců, pavouků nebo si mohli poskládat jednotlivé modely vývojových stádií žáby či motýla a v neposlední řadě zde zaujala návštěvníky práce 3D tiskárny, kterou škola hojně využívá pro tisk některých pomůcek, náhradních dílů nebo jiných praktických předmětů.

Na rozloučení byly pro děti připraveny upomínkové předměty se sladkým potěšením. Přesto, že škola v příštím roce oslaví 150 let své existence, mohli návštěvníci Dne otevřených dveří vidět, že se škola nachází ve skvělé kondici a nejen kvůli vybavení. Školu školou dělají hlavně lidé a v němčické škole pracuje sehraný a zkušený tým zaměstnanců, který se na přípravě Dne otevřených podílel.


Den otevřených dveří 2022