Den otevřených dveří 2020

V sobotu 29. února bylo v Základní škole v Němčicích rušno. Den otevřených dveří škola uspořádala hlavně proto, aby si budovu, prostory i vybavení mohli přijít prohlédnout hlavně rodiče předškolních dětí se svými potomky, kteří se chystají k zápisu, ale vítání byli i rodinní příslušníci všech žáků i další návštěvníci. Dopoledne i odpoledne zpestřila krátká vystoupení mladších i starších žáků a před každým vystoupením pozdravila návštěvníky ředitelka školy. Za město Ivančice přivítala paní ing. Ivanu Krejčovou, vedoucí odboru školství.

Škola je nadstandardně vybavena množstvím učebních pomůcek, různých druhů stavebnic, logických her, relaxačních pomůcek a sportovního vybavení. Prostředky na vybavení škola čerpá zejména z projektů EU Šablony II., velké množství přírodovědných modelů a magnetických stavebnic, elektrických i konstrukčních stavebnic získala škola i díky štědrým sponzorským darům rodičů nebo firem. Škola se může dále rozvíjet i díky podpoře svého zřizovatele, města Ivančice a jeho podpory si náležitě váží.

V jednotlivých třídách bylo mimo učebních pomůcek také možné se zapojit do výtvarné dílny, vyzkoušet si práci na interaktivní tabuli nebo splnit různé připravené úkoly. Ve škole funguje pro žáky také polytechnická dílna a zejména tatínky zaujal minisoustruh, na kterém si mohli vyzkoušet práci se se dřevem. Také prostory školní družiny nabízely k vyzkoušení různé druhy her, hraček, stavebnic i hlavolamů.

V počítačové učebně si kromě šedesáti interaktivních výukových programů mohli návštěvníci zkusit rozpoznat a určit na reálných modelech různé druhy členovců, pavouků nebo si mohli poskládat jednotlivé modely vývojových stádií žáby či motýla. Nepedagogičtí zaměstnanci přichystali pro návštěvníky drobné občerstvení. Všem pedagogickým i nepedagogickým zaměstnancům patří poděkování za jejich energii, nápady, čas a za perfektně organizačně zvládnutý den.


Den otevřených dveří 2020