Den otevřených dveří 2018

V sobotu 3. března, přesto že byla sobota, bylo v Základní škole v Němčicích rušno.

Den otevřených dveří, který se v tento den konal, nabízel návštěvníkům v každé třídě zajímavé činnosti. V první třídě byla připraveny úkoly zejména pro předškolní děti, které se chystají k zápisu do 1. třídy a zrovna ty si zde mohly vyzkoušet za účasti rodičů, zda zvládají nutné dovednosti. Paní učitelky z 1. tříd je provedly několika typy úkolů, při kterých rodiče mohli sledovat, zda jejich potomek zvládá předškolní dovednosti.

Vybavení, pomůcky, interaktivní tabule nebo třeba stavebnice a hry, které se ve škole využívají, chtěli svým rodičům i dalším návštěvníkům ukázat nejen učitelé, ale i současní žáci. V pohodě a klidu si přišli popovídat i někteří rodiče s učiteli nebo i bývalí žáci s bývalými učiteli.

Občerstvení, které připravili nepedagogičtí zaměstnanci školy, návštěvníkům zjevně chutnalo a při příjemném povídání se zde potkali nejen například pan starosta Milan Buček nebo člen Rady města pan Halouzka, který býval sám žákem němčické školy, ale i místní obyvatelé všech věkových kategorií, kteří zde žáky už nemají, ale zajímá je, jak prostředí školy vypadá a také se tu zastavili a přišli zavzpomínat dřívější zaměstnanci školy.

Dopoledne zpestřovala vystoupení žáků, která se v průběhu dne několikrát opakovala pro střídající se návštěvníky. Vystoupili při něm vítězové školního kola recitační soutěže, starší žáci předvedli dramatizaci Erbenova Vodníka a s doprovodem kytary a flétny si všichni zazpívali pohádkovou písničku Zlatovláska.

Všem zaměstnancům školy patří poděkování za to, že jsou ve svém volném čase ochotni napomoci otevřenosti školy a těší nás, že se této dobrovolné akce ve svém volnu zúčastnila i spousta našich žáků. Vždyť bez nich by škola byla jen budovou bez života.


Den otevřených dveří 2018