Den dětí

Oslava Dne dětí proběhla ve znamení sportu a plnění různých problémových úkolů. Žáci soutěžili v nejrůznějších disciplínách a za splnění úkolu obdrželi určité množství bodů. Za získané body si pak mohli vybrat různé odměny. Sponzorem odměn za soutěže byl Klub přátel školy, který celou akci financoval. Se organizací dne a se zajištěním jednotlivých stanovišť pomáhali učitelkám, vychovatelkám i asistentkám rodiče žáků i další rodinní příslušníci jak žáků, tak i zaměstnanců školy.


Den dětí