Den dětí ve školní družině

Dne 1. června oslavily děti ze školní družiny svůj svátek. Paní vychovatelky pro ně uspořádaly odpoledne plné soutěží a her. Děti s elánem a nadšením plnily nejrůznější úkoly a získávaly sladké odměny. Počasí nám přálo a děti si odpoledne náležitě užily.


Den dětí ve školní družině