Den dětí 2022

Na 1. června ke svátku dětí připravili pedagogičtí zaměstnanci ve spolupráci s rodiči ZŠ Ivančice-Němčice dětem oslavu v duchu her a soutěží.

Žáci na jednotlivých stanovištích plnili úkoly, za které získávali body. Body pak pro ně byly platidlem, ze které si děti mohly nakupovat různé drobné odměny, hry, obtisky, kružítka, bločky, hops kuličky, skákací gumy a nebo sladkosti. Odměny sponzoroval Klub rodičů a přátel školy.

Stanoviště s úkoly byla zaměřena různě, aby se uplatnily jak pohybové schopnosti, šikovnost, nápaditost, postřeh, paměť, tak logické uvažování nebo schopnost soustředění. Žáci soutěžli v lovení rybiček, stavění věží, lovení barevných motýlků, překonávali překážkovou dráhu, museli provést kuličky labyrintem, řešili kvízové úkoly, hlavolamy a puzzle, skákali v pytlích i do dálky, lovili kamínky, káceli kuželky, soutěžili v Kimově hře i ve hře v Ubongo, která rozvíjí logické myšlení a prostorovou představivost.

Ani výuka matematiky nepřišla zkrátka, protože děti musely počítat, kolik bodů mají a co za ně mohou zakoupit a také musely přemýšlet o strategii. Dvacet stanovišť ve všech venkovních i vnitřních prostorách školy pomáhali zajistit rodiče žáků spolu se zaměstnanci i praktikanty. Počasí na Den dětí se vydařilo, takže se soutěže konaly ve všech vnitřních i venkovních prostorách a děti se tak zároveň pěkně naběhaly. Bylo vidět, že je soutěžení baví a akce tedy splnila svůj účel, aby si žáci Den dětí náležitě užili.


Den dětí 2022