Co se u nás všechno děje?


Podzimní vycházka


Preventivní program v MŠ 'TŘÍDA PLNÁ POHODY' s Mgr. Alenou Vlkovou


První den ve školce


Svátek dětí


Pasování předškoláků


Stavíme mosty - projekt


Odpoledne s maminkou


Jak se loví ryby


Projekt - U mravence Lesíka - včelky


Zaháníme zimu


Muzikoterapie


Karneval


Ekocentrum Chaloupky Baliny


Školka plná čertů


Vánoce v doškové chaloupce - projekt mimo školu


Vida Brno


Záchranná stanice pro dravé ptáky - projekt mimo školu


Byli jsme se podívat v bažantnici


Halloween


Lamacentrum - projekt mimo školu


Začíná podzim


Září ve školce


Projektový den ve školce - 'Sázíme ovocné stromky'


Projekt MAP II - polytechnika - drátkujeme


Projekt MAP II - polytechnika - Jak roste les od žaludu ke stromu


Projekt MAP II - čtenářská pregramotnost - Vánoční příběh


Projekt MAP II - čtenářská pregramotnost - seznámení s knihami plné veršů


Projekt MAP II - čtenářská pregramotnost - Klokanovy úkoly


Kozí zahrada - projektový den mimo školu