Co se u nás všechno děje?


Zaháníme zimu


Muzikoterapie


Karneval


Ekocentrum Chaloupky Baliny


Školka plná čertů


Vánoce v doškové chaloupce - projekt mimo školu


Vida Brno


Záchranná stanice pro dravé ptáky - projekt mimo školu


Byli jsme se podívat v bažantnici


Halloween


Lamacentrum - projekt mimo školu


Začíná podzim


Září ve školce


Projektový den ve školce - 'Sázíme ovocné stromky'


Projekt MAP II - polytechnika - drátkujeme


Projekt MAP II - polytechnika - Jak roste les od žaludu ke stromu


Projekt MAP II - čtenářská pregramotnost - Vánoční příběh


Projekt MAP II - čtenářská pregramotnost - seznámení s knihami plné veršů


Projekt MAP II - čtenářská pregramotnost - Klokanovy úkoly


Projekt MAP II - polytechnika - stavíme podle návodu


Kozí zahrada - projektový den mimo školu


Projekt MAP II - polytechnika - konstruktivní stavebnice


Projekt MAP II - čtenářská pregramotnost - pracujeme s encyklopediemi