Čarodějnická slavnost v družině

Ve čtvrtek 28. dubna se uskutečnila akce Čarodějnická slavnost. 

Děti v kostýmech s vychovatelkami došly na fotbalové hřiště pod školou, kde pro ně byly připraveny soutěže.

Čarodějnice  a čarodějové byly rozděleny do skupin a každá s velkým elánem a nadšením odešla soutěžit na stanoviště (ochutnávka lektvarů, výroba košťat, chyť čarodějnici, čarodějnické střepy, střelba na kocoura, slalom s koštětem...). 

Po splnění úkolů doletěly k ohništi a opekly si špekáčky. Počasí bylo nádherné, kostýmy čarodějnické a celé odpoledne vydařené. Všichni jsme si to náležitě užili.


Čarodějnická slavnost