Branný den pod Kumánem

V pátek 15. června uspořádala Základní škola v Němčicích pro žáky soutěžní sportovně – branný den. Na organizaci dne se školou spolupracoval Sbor dobrovolných hasičů z Němčic a na jednotlivých stanovištích pomáhali také rodiče i prarodiče žáků.

Akce se konala na prostorné louce pod Kumánem, kde bylo rozmístěno více než 20 stanovišť. Žáci soutěžili ve čtyř až pětičlenných skupinách a po splnění úkolu jim byly uděleny body. Obtížnost úkolů byla diferencovaná pro jednotlivé ročníky.

Disciplíny byly jednak z oblasti bližší právě hasičům, například si žáci si vyzkoušeli hašení domečku, střelbu ze vzduchovky nebo lanové aktivity, jednak z oblasti zdravovědy. Zde museli předvést na figuríně nepřímou masáž srdce nebo názorně ukázat ošetření raněného.

Jeden z tatínků zajistil dokonce trenažer používaný pro tréning biatlonové střelby, což bylo pro děti velmi atraktivní. Na dalších stanovištích žáci absolvovali úkoly sportovního charakteru, zručnosti a šikovnosti, bystrost prokazovali při luštění zpráv psaných Morseovkou, jinde plnili úkoly z dopravní výchovy, odhadovali vzdálenost a řešili přepravu raněného.

Rozsáhlost louky a vzdálenosti mezi stanovišti prověřila také pohybovou zdatnost soutěžících. Počasí soutěžícím přálo, sluníčko bylo naštěstí schované za mraky a teplota během soutěže byla únosnější, než v předchozích parných dnech. Vyhodnocení jednotlivých soutěžních skupin proběhlo ve škole. Každý ročník měl jednu vítěznou skupinu, která dosáhla největšího počtu bodů ve všech soutěžích. Na vítěze čekaly drobné odměny a za účast získaly sladkou odměnu všichni soutěžící.

Cílem nebylo jen samotné soutěžení, ale skutečnost, že žáci museli v družstvu spolupracovat, překonat překážky a navzájem se domluvit. Poděkování za pomoc patří všem, hasičům i rodinným příslušníkům, kteří věnovali svůj volný čas této akci.


Branný den pod Kumánem