Bezpečnost na internetu a prevence šikany

V úterý 18. května se žáci 3. třídy naší školy zúčastnili preventivního programu společnosti Podané ruce na téma Bezpečnost na internetu. Formou různých aktivit si vyzkoušeli, které osobní údaje je nebo není vhodné zveřejňovat na internetu. Seznámili se se základními sociálními sítěmi na internetu.

Pro žáky 4. třídy si lektorka připravila téma Šikana a jak ji řešit. Společně si povídali o emocích a pocitech příjemných i nepříjemných. Vymezili si práva dětí a důsledky jejich porušování.

Preventivní programy jsou pravidelnou součástí výuky. Děti získaly cenné informace a rady do běžného života.


Bezpečnost na internetu a prevence šikany