Beseda pro rodiče a zápis nanečisto

Ve čtvrtek 7. února se v odpoledních hodinách sešli v naší škole rodiče předškolních dětí s ředitelkou školy na besedě k problémům připravenosti dětí na školní docházku a děti se zúčastnily 'zápisu nanečisto'. Při besedě se rodiče dozvěděli, co bývá nejčastěji důvodem problémů v prvním roce docházky a jak se těmto problémů dá předejít. Paní učitelky se mezitím věnovaly dětem a nabídly jim činnosti, u kterých bylo možné zjistit, jak si děti stojí v jednotlivých oblastech důležitých pro školní zralost. Zkoušely si orientaci v prostoru, úroveň grafomotoriky, pohybovou a zrakovou koordinaci a úroveň řečových dovedností. Po skončení besedy obdrželi rodiče informaci, na které oblasti by bylo dobré se soustředit pro dobrou připravenost na školu.


Beseda pro rodiče a zápis nanečisto