Upozornění pro rodiče stravovaných dětí v základní škole

Od 1. 9. 2018 je vedoucí jídelny p. Martina Voborná. Její pracoviště je  ŠJ v MŠ Němčice, Ke Karlovu 92. Z toho důvodu je nutné, aby rodiče, kteří nehradí stravné bankovním převodem vyřizovali platby v hotovosti přímo v MŠ Němčice. I při hrazení bankovním převodem se objevují nedostatky, kvůli kterým nemohou být platby dostatečně identifikovány. Při úhradě bankovním převodem je nutné specifikovat jméno dítěte a za co jsou platby+ částky (např. družina 400,- stravné 495,- svačiny 250,-keramika 250,-). Pokud rodič nespecifikuje platby a částky jsou špatně dohledatelné z hlediska evidence stravného a účetnictví. Hotově mohou rodiče hradit stravné v budově  MŠ Němčice od 8.45 do 11.00 hod.

Omlouvání dětí ze stravy probíhá tak jako obvykle – rodiče odhlásí dítě den předem do 14.30 hod. na tel. čísle 720518413.

V první den nemoci si může rodič oběd vyzvednout v jídelně základní školy od 11.30 do 13.00 hod.

 

Škola jako každý rok nabízí možnost zhotovení svačin pro své žáky. Děti dostanou prázdné přihlášky. Pokud budou mít rodiče zájem o to, aby dítě docházelo na svačiny, vyplní přihlášku a tuto žák odevzdá paní učitelce nebo p. Homolkové v kanceláři ředitele.

Při počtu přihlášek míň jak 45, nebudou svačiny vyráběny z hlediska neekfetivnosti financování.