STRAVOVÁNÍ a HLÍDÁNÍ DĚTÍ pro určité skupiny profesí od 12. 4.

STRAVOVÁNÍ

Žáci ZŠ a přípravné třídy, které budou v daný týden ve škole na prezenční výuce, budou mít automaticky přihlášeny jak svačiny, tak obědy. Pokud by někdo z dětí zůstal doma, musí rodič stravu ve školní jídelně odhlásit.

Žáci rodičů ze skupin, které mají nárok na hlídání dětí i v týdnech, kdy jejich třída prezenční výuku nemá, musí stravu přihlásit individuálně. 

e-mail: jidelna-zsmsnem@seznam.cz nebo telefonicky na číslo 720 518 413.

HLÍDÁNÍ DĚTÍ PRO určité skupiny profesí

Skupiny, které mají nárok na zajištění hlídání jejich dětí v době distanční výuky, jsou: 

a) zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb, Str. 4 z 11

b) pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo

c) pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, d) zaměstnanci bezpečnostních sborů,

e) příslušníci ozbrojených sil,

f) zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,

g) zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

h) zaměstnanci Úřadu práce České republiky,

i) zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,

j) zaměstnanci Finanční správy České republiky.

Zákonní zástupci z těchto skupin, kteří budou potřebovat umístit žáka do 'hlídací skupiny' nahlásí zájem třídním učitelkám.

Ty jim zašlou potvrzení pro zaměstnavatele, kterým žák prokáže nárok na hlídání.