Rekonstrukce učebny IT

Rekonstrukce počítačové učebny už je v plném proudu, přesto, že prázdniny ještě nezačaly. Učebna bude přebudována, rozvody sítí budou uloženy do podlah učebny a vznikne prostor vybavený novou podlahou a novými pracovními stanicemi. Kromě nového nábytku, notebooků, učitelského pracoviště a nové multidotykové interaktivní tabule bude v učebně nabíjecí skříň pro další notebooky, které budou učitelé moci použít i v jiných třídách například pro  skupinovou práci, pro vyhledávání informací nebo pro individualizaci výchovy.

Nová učebna bude mít proti stávající i více pracovních míst, takže bude možné zvýšit i kapacitu počítačových kroužků, které jsou oblíbenou zájmovou činností žáků.

Na realizaci modernizace učebny byla podána na MAS Brána Brněnska žádost o dotaci  z výzvy  Opatření IROP č. 6 - Předškolní a školní vzdělávání. Projekt s názvem  „Inovace a navýšení kapacity a mobility IT učebny ZŠ a MŠ Ivančice - Němčice a zajištění bezbariérového přístupu“ byl nyní předán k závěrečnému ověření způsobilosti na Řídící orgán a pokud projde tímto posledním kolem, pak je velká šance, že na podstatnou část modernizace město obdrží finanční prostředky z dotace.

Škola nemá výtah, ale projekt také řeší zajištění bezbariérovosti pomocí pásového schodolezu, takže v případě nutnosti bude ve škole možné integrovat i tělesně postižené žáky.

Žáci i pedagogové se tedy už  nyní mohou těšit  na novou učebnu.