Program na škole v přírodě

 
Do svačiny
Po svačině
Polední klid, osobní volno
Do svačiny
Po svačině
Večeře, osobní volno
Večerní činnosti
Osobní hygiena
 
8-10
10-12:30
13-14
14-16
16- 18
18-19
19-21
Pondělí
 
Příjezd, ubytování,
Řád školy v přírodě
Míčové hry
Vycházky do okolí
 
Bodovací hra: Tapinův závod
Beseda se strážcem rezervace
(16 – 17 hod.)
 
Osobní volno
Výtvarné činnosti – výroba maskota a vlajky
Pověsti - dramatizace
Úterý
 
8 – 9 hod.
Výuka
Mladší: Pašeráci
Starší: Stonožka
 
 
Mladší: Záhadné desky, míčové hry
 
Bodovací hra: Chyťte zloděje (na motivy pověstí, popis Grasela)
Osobní volno
Zpěv s kytarou
Starší: Boj s pytláky
Středa
 
Výlet Telč a Landštejn
Bodovací
Pilné včelky
Osobní volno
Zpěv u táboráku nebo podle počasí hry v místnosti
Starší – hra Bludičky
Čtvrtek
 
Výuka úkoly spojené s ochranou přírody, tříděním odpadů atd.
Mladší: Boj o totem
 
 
Bodovací hra: Osadníci
Ml: Slepá bábo, vybij mě
Osobní volno
Míčové hry, program podle věku a únavy
Starší: Poznej, co jsem
Starší: Boj o totem
Pátek
 
8 - 9 hod. výuka, příprava na táborák
Bodovací hra: Strážci přírody
 
Hra o poklad- stanoviště s úkoly
Příprava na táborák, nácvik scének
Příprava na odjezd
Táborák - scénky, vyhodnocení soutěží Stezka odvahy
Sobota
Odjezd