Prázdninový provoz pro MŠ v roce 2018 zajišťuje MŠ Němčice

Prázdninový provoz pro MŠ v roce 2018 zajišťuje MŠ Němčice, Ke Karlovu 92, Ivančice.

Provoz bude probíhat od 2. července 2018 do 20. července 2018.

Další pokyny se týkají pouze dětí z jiných MŠ, naše děti případný prázdninový provoz hlásí ve své školce vedoucí pracoviště.

Přihlášky k prázdninovému provozu budou přijímány od 4. 6. do 15. 6. 2018 od 8 do 16 hodin.

K žádosti je zákonný zástupce povinen doložit přihlášku včetně potvrzení od lékaře nebo kopii přihlášky z MŠ, kterou dítě v současné době navštěvuje. Žádost o přijetí k prázdninovému provozu najdete na www.zsnemcice.cz pod záložkou 'Mateřské školy'.

Rozhodnutí rodiče obdrží ihned při podání přihlášky v MŠ Němčice, Ke Karlovu 92, Ivančice. Při převzetí rozhodnutí nebo nejpozději do 29. 6. je rodič povinen zaplatit školkovné a stravné na dobu přihlášení.