Pomoc s tvořením výrobků na vánoční jarmark

PROSÍME RODIČE O POMOC PŘI VÝROBĚ DÁREČKŮ K PRODEJI NA VÁNOČNÍM JARMARKU.

VÝTĚŽEK BUDE VĚNOVÁN ŠKOLNÍ DRUŽINĚ K ZAKOUPENÍ HER A HRAČEK.

VÝROBKY MŮŽETE NOSIT DO ŠKOLNÍ DRUŽINY DO 22. 11.

Více informací u třídních učitelek. DĚKUJEME.