Naše škola navázala spolupráci se Střední školou dopravy, obchodu a služeb v Moravském Krumlově.

V prvním pololetí budou tři termíny: 13. 11., 11. 12. a 22. 1. Odjezd od školy bude ve 13:45 a odjezd z Polanky okolo 16. hodiny. Cena 40 Kč.

Naše škola navázala spolupráci se Střední školou dopravy, obchodu a služeb v Moravském Krumlově. Našim dětem bude umožněno pod odborným dozorem mistrů odborného výcviku využít areál dílen v Polánce. Děti si budou moci vyzkoušet práci se dřevem a kovem, robotické stavebnice. V prvním pololetí budou tři termíny: 13. 11, 11. 12. a 22. 1. Odjezd od školy bude ve 13:45 a odjezd z Polanky okolo 16. hodiny. Cena 40 Kč ( 30 Kč doprava a 10 Kč svačina). Počet míst je omezený. Přihlášky a bližší informace u paní vychovatelky Kyselové.