Matematická soutěž v sudoku

Ve čtvrtek 18. října ve 14. 00 hodin se koná pro zájemce z 2. až 5. tříd soutěž v sudoku. Zájemci se přihlásí třídním učitelkám.