Informace k platbě za školní družinu

Poplatek za školní družinu činí 150 Kč/měsíc. Platbu za měsíce září - prosinec (600 Kč) uhradí rodiče do konce září na účet školy, do zprávy pro příjemce uvedou poznámku “ŠD + jméno a příjmení dítěte”.