Byl zahájen sběr šípků, kaštanů i žaludů.

Nosit zvážené, šípky očištěné a červené. Lísteček s váhou předá dítě své třídní paní učitelce.