145. výročí a den otevřených dveří

Vyučování v němčické škole bylo zahájeno v roce 1873 a škola tak v letošním roce dosáhla významného výročí 145 let svého založení.

Návštěvníci výstavy, která probíhala od 9. do 13. listopadu, se mohli z kopií historických dokumentů seznámit i s tím, jak těžké bylo prosadit v Rakousko-uherské monarchii vznik české obecné školy, zejména proto, že v té době byla v Ivančicích německá škola, kde a úřady vnik českých obecných škol nepovolovaly rády.

Přesto si tehdejší Školní rada vznik prosadila a činnost školy probíhá bez přerušení téměř jedno a půl století.

Dnes je škola moderní a perfektně vybavené pracoviště, které v přívětivém prostředí zajišťuje vzdělání dětí z místních částí Němčice, Letkovice, Alexovice a Budkovice. V posledních několika letech zde díky zřizovateli – městu Ivančice proběhly významné investiční akce, z nichž na většinou z nich město získalo dotace. Přistavovaly se šatny, v roce 2016 proběhla nadstavba školy a v letošním roce se rekonstruovala počítačová učebna. Škola je ve všech kmenových učebnách vybavena interaktivními tabulemi a také všemi myslitelnými moderními pomůckami, logickými hrami a stavebnicemi. Rozšiřuje se také neustále vybavení knihovny a učitelé se snaží formou čtenářských dílen podporovat u svých žáků čtenářskou gramotnost.

Slavnostní zahájení výstavy z historie školy proběhlo v sobotu. Po úvodním projevu ředitelky školy, ve kterém zdůraznila nutnost kreativity učitelů a neustálého sebevzdělávání, se žáci uvedli vystoupením s dramatizací pohádky, básněmi a zpěvem.

Kromě výstavy z historie budování školy, byla k nahlédnutí učebna s dnes již historickými demonstračními pomůckami a obrazy. Dětští návštěvníci si mohli vyzkoušet, jak se psalo perem namáčeném v kalamáři. K nahlédnutí byly písemné práce z 60.let, fotoalba z let 1993 až do dnešních dnů, ale také kopie starých kronik, kopie pamětní knihy obce Němčice a autentické dokumenty z dob stavby novější školní budovy. Škola uchovává i torzo skutečné tříštivé miny, která na konci války ošklivě poničila novější školní budovu. Shromážděné přehledy učitelů a ředitelů, působících na škole v dobách minulých, dávaly jasnou představu, kolik generací předchůdců dnešních pedagogů zanechalo ve škole stopy své práce.

Škola spojila výstavu z historie v pátek a v sobotu se dnem otevřených dveří, takže v pátek dopoledne měli zájemci možnost vstupovat do hodin a podívat se, jak probíhá vyučování a také v dalších dnech si mohli prohlédnout současné vybavení školy pomůckami. V sobotu, kdy probíhalo dopoledne i odpoledne vystoupení žáků, bylo pro návštěvníky připraveno hojné občerstvení, o které se zasloužili zaměstnanci školy.

Škola se snaží o to, aby dávala svým žákům dobré základy vzdělávání a jejím cílem je, aby na ni mohl být pyšný nejen její zřizovatel. Přáním celého pedagogického je, aby i dnešní generace rodičů – stejně jako ty předchozí - ji vnímali jako „svoji“ školu. K tomu jí, my všichni, přejeme hodně zdaru.


Den otevřených dveří - 145.výročí