.

POMOZME ZNIČENÝM OBCÍM NA JIHU MORAVY

Vážení rodiče,
děkujeme Vám za spolupráci v letošním školním roce. 
Dlouhá nepřítomnost dětí ve škole a dlouhá distanční výuka nebyla příjemná asi pro nikoho z nás. I za normálních okolností trvá vždy na začátku roku 14 dní až 3 týdny, než si děti osvojí chování a školní návyky. Tentokrát jsme vlastně začínali třikrát a na chování i práceschopnosti dětí, soustředění i dalších věcech to bylo při výuce znát. Omezené spojení se školním kolektivem a učitelkou, změna denního režimu se na dětech také nepříjemně podepsaly a vybraly si svou daň. Snad nejvíce devastující důsledky mělo toto období na pohybové dovednosti dětí, což jsme mohli sledovat až v závěru roku, kdy se tělesná výchova mohla zařadit do výuky. 
Věřte, že vnímáme, kolik úsilí, času a nervů musela stát distanční výuka Vás, rodiče a děkujeme Vám, že jste svoje děti podporovali, hlídali plnění úkolů, často doučovali, vysvětlovali. U některých dětí se Vaše péče a dopomoc paradoxně obrátila ve ztrátu samostatnosti a odpovědnosti. To v žádném případě není výtka, to je prosté konstatování a shrnutí toho, jaké důsledky distanční výuka měla v praxi, ale považuji za důležité to zmínit. Míra nutnosti dopomoci je u různých dětí různá, to platí i ve škole a my dospělí vždy musíme zvažovat, kdy už je nejde o podporu, ale o přenos odpovědnosti. Obecně platí, že nedáme-li dítěti dostatek samostatnosti, nemůžeme pak vyžadovat odpovědnost.
Jistě i Vy jste získali nějakou zpětnou vazbu z tohoto období a ověřili jste si, do jaké míry je vaše dítě samostatné, pravděpodobně jste se více dozvěděli i o práci a osobnosti učitelky.
Jak se říká, že všechno zlé je k něčemu dobré, tak snad určité zkušenosti jsme si všichni z této situace odnesli a doufejme, že další školní rok proběhne pro děti v normálním režimu.
Za celý kolektiv pedagogických zaměstnanců Vám přeji, abyste se svými dětmi požili hezké léto a načerpali dostatek sil pro další období.
Marie Magerová, ředitelka školy

WEBINÁŘ PRO RODIČE - DIGITÁLNÍ BEZPEČNOST - OCHRANA DĚTÍ VE VIRTUÁLNÍM SVĚTĚ

Webinář proběhne v rozsahu dvou hodin, a to ve třech termínech: 20. 7., 24. 8. nebo 20. 9.2021, vždy od 17:00 – 19:00 hod.
Cena webináře: 149 Kč vč. DPH.

Přihlášení probíhá zde

Hodinu bude probíhat samostatný webinář, druhou hodinu mohou zůstat přihlášeni ti, kteří mají konkrétní dotazy.

Podrobnější informace a přístup zašleme přihlášeným den předem. Veškeré informace od nás obdržíte prostřednictvím e-mailu.

Hlavní téma kurzu:

  • bezpečné chování na sociálních sítích
  • kyberšikana
  • zneužití profilu
  • sdílení dat a fotografií
  • bezpečná hesla
  • nebezpečný software

Motto kurzu: Chraňte sebe a své děti ve virtuálním světě!

Webinářem Vás provede: PaedDr. Jana Ludvíková, akreditovaný lektor MŠMT v rámci DVPP a rekvalifikace.

 SYSTÉM MOODLE - DOMÁCÍ ÚKOLY A DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

PŘIHLÁŠENÍ DO APLIKACE BAKALÁŘI

Návod na používání systému Bakaláři pro žáky a jejich zákonné zástupce

PODPORA DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ A POMOC V KRIZOVÝCH SITUACÍCH V DOBĚ PANDEMIE