ROZDÁVÁNÍ SLABIKÁŘE PRVŇÁČKŮM
 
Obyvatelé Němčic si jistě všimli květináče umístěného u hasičky. Děti z místní školy ho na jaře společně osázely trvalkami, o které se pravidelně staraly. Chodily se dívat, jak se jejich kytičkám daří a měly z nich radost. Proč ten minulý čas? Jednoduše proto, že dnes je květináč prázdný. Někomu neznámému se asi naše kytičky zalíbily a jeho touha po nich byla tak silná, že neodolal a odnesl si je. A tak teď prázdný květináč musí čekat zase až na jaro. Potom to s dětmi zkusíme ještě jednou.
Každopádně přejeme neznámému, aby mu naše kytičky dělaly stejnou radost, jakou donedávna dělaly nám.

 

  

 


 

  

Naše škola se zapojila do projektu Zelená škola a umožňuje tak žákům a učitelům třídit nejen základní složky odpadu jako je papír, plast a sklo, ale i elektroodpad a baterie. Snadná recyklace vysloužilých elektrozařízení a baterií bez nutnosti cesty na speciální místo zpětného odběru je předpokladem pro podporu uvědomělého chování a je základem pro vytvoření ekologického cítění u dětí.

Vysloužilé elektrospotřebiče z domácností a baterie mohou návštěvníci školy jednoduše odkládat do sběrného boxu, který je umístěn na chodbě školy. Projekt naší škole také umožňuje bezplatnou ekologickou likvidaci velkého elektroodpadu. 

Cílem projektu Zelená škola je ochrana životního prostředí zabezpečením zpětného odběru a efektivní recyklace nepotřebných elektrozařízení. Ta obsahují mnohé nebezpečné látky, jako je například rtuť, olovo, kadmium či brómované zpomalovače hoření, ale také velké množství recyklovatelných a znovu využitelných materiálů.