.

 ŘEDITELKA ŠKOLY VYHLAŠUJE NA PONDĚLÍ 27. ZÁŘÍ 2021 ŘEDITELSKÉ VOLNO.

Družina bude v provozu, pokud bude dostatečný počet přihlášených dětí.

Zájem o družinu se hlásí paní vedoucí vychovatelce D. Kyselové na tel.: 702 157 005

KONTEJNER NA SBĚR PAPÍRU BUDE PŘISTAVEN OD 1. 11. DO 5. 11.

Sbíráme pouze noviny, časopisy, knihy bez obalu. KARTON NESBÍRÁME, pouze v případě, pokud v kartonové krabici budou uloženy např. noviny.

Výsledky voleb do Školské rady pro ZŠ a MŠ, Ivančice-Němčice.

Celkový počet volitelů: 127

Hlasovalo: 88 volitelů, což znamená že hlasoval nadpoloviční počet volitelů volby je tedy platná.

Volby byly velmi vyrovnané a výsledky všech kandidátů hodně podobné.

Největší počet hlasů: 28, získala je paní Lenka Ryšková, Pod Hájkem 64/58 a stává se tedy ve Školské radě zástupcem za rodiče.

 OD 8. 9. DO 8. 10. SBÍRÁME ŠÍPKY. NOSÍME JE OČIŠTĚNÉ, TVRDÉ, ČERVENÉ A ZVÁŽENÉ.

SBÍRÁME SUŠENOU CITRONOVOU A POMERANČOVOU KŮRU

PŘIHLÁŠENÍ DO APLIKACE BAKALÁŘI

Návod na používání systému Bakaláři pro žáky a jejich zákonné zástupce

 SYSTÉM MOODLE - DOMÁCÍ ÚKOLY A DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

PODPORA DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ A POMOC V KRIZOVÝCH SITUACÍCH V DOBĚ PANDEMIE