.

Rada města odsouhlasila ředitelské volno v naší základní škole ve dnech 29. 9. a 30. 9. 2022. Žáci budou automaticky odhlášeni z obědů. Školní družina v těchto dnech bude v provozu od 8 do 15 hodin. Žáky, kteří půjdou do družiny, je potřeba nahlásit p. vychovatelce.

PŘIHLÁŠENÍ DO APLIKACE BAKALÁŘI
Návod na používání systému Bakaláři pro žáky a jejich zákonné zástupce
SYSTÉM MOODLE - DOMÁCÍ ÚKOLY A DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
INFORMACE ŠKOLNÍ JÍDELNY K ZAHÁJENÍ ŠK. ROKU 2022/23
INFORMACE K PLATBĚ ZA ŠKOLNÍ DRUŽINU

Poplatek za školní družinu činí 150 Kč/měsíc. Platbu za měsíce září - prosinec (600 Kč) uhradí rodiče do konce září na účet školy, do zprávy pro příjemce uvedou poznámku “ŠD + jméno a příjmení dítěte”.