.

SYSTÉM MOODLE - DOMÁCÍ ÚKOLY A DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

 Pro rodiče předškolních dětí: odkazujeme na možnost přihlásit se na placený Cyklus on-line seminářů pro rodiče dětí předškolního věku

REZERVAČNÍ SYSTÉM PRO ZÁPIS DO 1. TŘÍDY I ZÁPIS DO MŠ

Zápis do 1. tříd pro rok 2020/21

proběhne ve dnech 21. 4. a 22. 4. 2020 bez přítomnosti dětí. Rodiče si zarezervují termín, ve kterém si vyzvednou rozhodnutí o přijetí, pokud již podali žádost. Pokud žádost ještě není podána, lze ji stáhnout zde na stránkách v sekci Dokumenty školy - Dokumenty ke stažení a vyplněnou ji nejpozději do 19. 4. vhodit do schránky školy na adrese Školní 230/34, Ivančice.

Zápis do MŠ

 Zápis proběhne ve dnech 6. 5. a 7. 5. 2020, bez přítomnosti dětí. K zarezervování termínu se přihlásíte v našem rezervačním systému viz odkaz nahoře. K zápisu do MŠ je zapotřebí předložit: žádost a přihlášku potvrzenou dětským lékařem. Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání - stáhnete zde na stránkách školy v sekci Dokumenty školy - Dokumenty ke stažení. Přihlášky lze vyzvedávat již nyní vždy v pondělí nebo ve středu od 8 do 11 hodin v ředitelně ZŠ, případně si její zaslání můžete vyžádat na emailu zsnemcice@seznam.cz.

Podle opatření MŠMT ČR lze podávat přihlášky k zápisu do MŠ také elektronicky: 1. datovou schránkou (gphfdpu) nebo 2. emailem, s platným elektronickým podpisem zákonného zástupce žáka nebo poštou. Termín pro podání přihlášek ministerstvo prodlužuje až do 16. 5. Pro rodiče, kteří budou žádost a přihlášku podávat osobně, je nadále možné si zarezervovat osobní prostor v rezervačním systému na 6. 5. a 7. 5.

Dále z opatření MŠMT vyplývá, že doklad o povinném očkování, který normálně potvrzuje dětský lékař na přihlášce, lze nahradit čestným prohlášením zákonného zástupce a prostou kopií očkovacího průkazu, aby nebylo nutné navštívit lékaře osobně.  Bydliště, které se běžně kontroluje u zápisu předložením OP, bude při distančním podání přihlášky ověřeno na příslušném oddělení městského nebo obecního úřadu. Rodný list dítěte lze podle MŠMT ČR rovněž zaslat prostou kopií. Upozorňuji ale rodiče, že podle mého názoru není z hlediska ochrany osobních údajů úplně v pořádku posílat dokumenty s citlivými daty dětí přes email. Škola pak nemůže garantovat odpovědnost za únik těchto dat. Při osobním podání bude přítomna vždy pouze vedoucí pracoviště dané mateřské školy, zákonný zástupce a ředitelka školy, tedy určitě méně lidí, než potkáte při nákupech v obchodě. 

Informace Pedagogicko psychologické poradny Brno k vyšetření o odkladu ŠD

V souvislosti s aktuálními mimořádnými opatřeními bychom Vás rádi požádali o trpělivost s dodáním podkladů pro realizaci odkladu školní docházky vzhledem k tomu, že aktuálně byla pozastavena veškerá přímá (osobní) práce s klienty.

Jakmile pominou mimořádná opatření Vlády ČR, pokusíme se co nejdříve zrealizovat tato vyšetření a rodičům dodat podklady k žádosti o odklad školní docházky.

 

Mateřské školy MŠ Němčice a MŠ Ivančice přerušují provoz od pátku 20. 3. 2020 (to znamená, že v pátek již školky nebudou v provozu).

Potvrzení OČR bude vydáváno v pátek 20. 3. 2020 od 7 do 10 hodin a dále vždy v pondělí a ve středu od 8 do 11 hodin v ředitelně ZŠ.

Dále platí následující opatření:

Město Ivančice v návaznosti na Usnesení vlády České republiky ze dne 15. března 2020 č. 219, o přijetí krizového opatření v OBLASTI ŠKOLSTVÍ sděluje následující:

Jako MATEŘSKOU ŠKOLU, která bude vykonávat nezbytnou péči pro děti předškolního věku od 3 do 6 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotnických služeb, orgánů veřejného zdraví a příslušníci ozbrojených sil anebo pedagogickými nebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení

určuje

Mateřskou školu Na Úvoze Ivančice, se sídlem Na Úvoze 1, 664 91 Ivančice

ředitelka: pí Bronislava Minaříková

tel: 546 451 504

e-mail: msnauvozeivancice@seznam.cz

provozní doba zařízení: pondělí – pátek 6.30 – 16.00 hodin

Jako ŠKOLNÍ DRUŽINU, která bude vykonávat nezbytnou péči pro žáky školního věku od 6 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotnických služeb, orgánů veřejného zdraví a příslušníci ozbrojených sil anebo pedagogickými nebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení

určuje

Školní družinu při Základní škole Vladimíra Menšíka Ivančice, se sídlem Komenského nám. 7/20, 664 91 Ivančice

ředitelka: Mgr. Lenka Vokurková

tel: 546 451 584

e-mail: zsvmivancice@seznam.cz

provozní doba zařízení: pondělí – pátek 7.00 – 16.00 hodin