.

 Vyhráli jsme! Jsme vítězové Jihomoravského kraje ve vybíjené ZŠ!!!

 Družstvo naší školy ve složení Lukáš Urban, Kristina Feithová, Natálie Střelcová, Jakub Muzikář, Šimon Zídka, Matěj Kožíšek, Jan Čermák, David Sedlák, Robin Peterka, Adam Horký, Filip Feith, David Zajíc a Jakub Ryška se do finálového turnaje probojovalo po vítězství v okrskovém a potom i okresním kole.

 Velká gratulace a poděkování všem reprezentantům naší školy!

Oznámení o konání zvláštního zápisu do předškolního vzdělávání ve školním roce 2022/2023 podle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina školství) Повідомлення про спеціальний запис до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб. («лекс Україна» - освіта)

 OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ZVLÁŠTNÍHO ZÁPISU DO ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023 PODLE § 2 ZÁKONA Č. 67/2022 SB. (LEX UKRAJINA ŠKOLSTVÍ)Повідомлення про спеціальний запис до початкової школи на навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону No 67/2022 Зб.(«лекс Україна» - освіта)

Rodiče, kteří mají zájem o družinu v době od 1. - 15. 7. 2022, nahlásí tuto skutečnost telefonicky paní vychovatelce Kyselové (tel. 702 157 005) do konce května. Družina bude v provozu pouze při dostatečném počtu přihlášených dětí.

 

 
PŘIHLÁŠENÍ DO APLIKACE BAKALÁŘI
Návod na používání systému Bakaláři pro žáky a jejich zákonné zástupce
SYSTÉM MOODLE - DOMÁCÍ ÚKOLY A DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ